آیدین عزیزم

همه شب بر آستانت شده کار من گدایی به خدا که این گدایی ندهم به پادشاهی

دنبال کنندگان وبلاگ من

1
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ