آیدین عزیزم

همه شب بر آستانت شده کار من گدایی به خدا که این گدایی ندهم به پادشاهی

پروفایل من

شرح وبلاگ

این وبلاگ آیدین که مامان وباباش به اون میگن آدین .این وبلاگ برای ثبت یاد و خاطره اولین روزهای شیرین با هم بودنه امیدوارم یادگاری بمونه و خوشت بیاد.

نویسندگان

آمار

تعداد مطالب : 162
تاریخ عضویت : 2 بهمن 90