آیدین عزیزم

همه شب بر آستانت شده کار من گدایی به خدا که این گدایی ندهم به پادشاهی

تکتم جون

تکتم دختر خاله سمانه است که یه ماه از تو کوچکتره و مامانی خیلی دوستش داره و تکتمی خیلی ریزه میزه است مامان بهش میگه خاله ریزه کوچولو موچولو دوستت داریم ...
17 اسفند 1390

هدیه

روز جمعه که ختنه شدی خاله و عماد و علی رفته بودن نماز جمعه اونجا عماد و علی قران خونده بودن دو تا کتاب داستان بهشون هدیه داده بودن که اونها هم هدیه هاشونو دادن به تو دست گلشون درد نکنه ...
4 اسفند 1390